Meteen naar de inhoud
Home » Wat als WIA wordt afgewezen?

Wat als WIA wordt afgewezen?

Wat als WIA wordt afgewezen?

Als je een aanvraag doet voor een uitkering naar aanleiding van arbeidsongeschiktheid (WIA), kan het voorkomen dat je aanvraag afgewezen wordt. Dit kan om verschillende redenen gebeuren, bijvoorbeeld omdat je niet voldoet aan de voorwaarden voor het ontvangen van een uitkering, of omdat het niet aannemelijk is gemaakt dat je arbeidsongeschikt bent.

Als je aanvraag voor een WIA-uitkering afgewezen wordt, kun je daar bezwaar tegen maken. Dit doe je door een bezwaarschrift in te dienen bij het UWV, het instituut dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de WIA. In het bezwaarschrift moet je aangeven waarom je het niet eens bent met de afwijzing van je aanvraag en waarom je denkt dat je wel recht hebt op een uitkering.

Het UWV zal vervolgens je bezwaar beoordelen en een beslissing nemen. Als het UWV je bezwaar ongegrond verklaart, kun je in beroep gaan bij de rechter. Dit doe je door een zogenaamde “beroepschrift” in te dienen bij de rechtbank. De rechter zal vervolgens je beroep beoordelen en een definitief beslissing nemen over je aanvraag voor een WIA-uitkering.

WIA herbeoordeling

Als je een uitkering naar aanleiding van arbeidsongeschiktheid (WIA) ontvangt, kan het voorkomen dat je uitkering herbeoordeeld wordt. Dit gebeurt meestal na een bepaalde tijd, bijvoorbeeld na een jaar of na twee jaar. Het doel van de herbeoordeling is om te kijken of je nog steeds voldoet aan de voorwaarden voor het ontvangen van een uitkering en of je nog steeds arbeidsongeschikt bent.

Tijdens de herbeoordeling zal het UWV, het instituut dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de WIA, onder andere kijken naar je medische situatie en naar de beperkingen die je hebt als gevolg van je ziekte of handicap. Het UWV zal ook kijken naar de arbeidsmogelijkheden die je nog hebt en of je in staat bent om te werken.

Einde wachttijd WIA berekenen

De wachttijd voor de uitkering naar aanleiding van arbeidsongeschiktheid (WIA) is de periode die je moet wachten voordat je in aanmerking komt voor een uitkering. De wachttijd geldt als een soort “proeftijd”, waarin je moet laten zien dat je echt arbeidsongeschikt bent en dat je niet meer in staat bent om te werken.

De wachttijd voor de WIA duurt in principe 104 weken (2 jaar). Deze periode begint op de dag dat je arbeidsongeschikt bent geworden. Als je eerder al een uitkering hebt gehad op grond van arbeidsongeschiktheid, kan de wachttijd verkort worden.

Om te bepalen wanneer de wachttijd voor de WIA is afgelopen, kun je de volgende stappen volgen:

  1. Bepaal de dag waarop je arbeidsongeschikt bent geworden. Dit is de dag waarop de wachttijd begint te lopen.
  2. Tel 104 weken (2 jaar) op bij de dag waarop je arbeidsongeschikt bent geworden. Dit is de dag waarop de wachttijd is afgelopen.

Bijvoorbeeld: Als je arbeidsongeschikt bent geworden op 1 januari 2021, is de wachttijd afgelopen op 31 december 2022.

Houd er wel rekening mee dat de wachttijd voor de WIA niet altijd precies 104 weken (2 jaar) duurt. Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij de wachttijd korter of langer kan zijn. Zo geldt bijvoorbeeld een kortere wachttijd als je arbeidsongeschikt bent geworden door een arbeidsongeval of als je een uitkering hebt gehad op grond van arbeidsongeschiktheid en daarna weer aan het werk bent gegaan.