Meteen naar de inhoud
Home » Wat is een kwaliteitssysteem?

Wat is een kwaliteitssysteem?

Wat is een kwaliteitssysteem

Een kwaliteitssysteem is een gestructureerde manier van werken waarbij het management en de medewerkers van een organisatie samenwerken om ervoor te zorgen dat producten en diensten van hoge kwaliteit worden geleverd. Het doel van een kwaliteitssysteem is om te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de klanten en om de continuïteit en verbetering van de kwaliteit van de producten en diensten te garanderen.

ISO 9001:2015

De meest gerespecteerde en gebruikelijke norm voor kwaliteitssystemen is ISO 9001:2015. Deze internationale norm is ontwikkeld door de International Organization for Standardization (ISO) en definieert de eisen voor een kwaliteitssysteem dat is gericht op klanttevredenheid. Om aan de norm te voldoen, moet een organisatie aantonen dat ze een gestructureerde aanpak heeft om kwaliteitsproblemen te identificeren en op te lossen, en dat ze de kwaliteit van haar producten en diensten continu kan verbeteren.

Voordelen van een kwaliteitssysteem

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van een kwaliteitssysteem:

 1. Verbeterde klanttevredenheid: een kwaliteitssysteem zorgt ervoor dat producten en diensten aan de behoeften en verwachtingen van de klanten voldoen, wat leidt tot verbeterde klanttevredenheid.
 2. Verhoogde efficiency: door het gebruik van een kwaliteitssysteem worden processen geoptimaliseerd, wat leidt tot een verhoogde efficiency en productiviteit.
 3. Verminderde fouten: een kwaliteitssysteem helpt om fouten te identificeren en op te lossen, wat leidt tot een vermindering van fouten en een verhoogde kwaliteit.
 4. Verminderd risico: door het gebruik van een kwaliteitssysteem kunnen risico’s worden geïdentificeerd en beheerd, wat leidt tot een vermindering van risico’s voor de organisatie.
 5. Verbeterde concurrentiepositie: een kwaliteitssysteem kan leiden tot een verbeterde concurrentiepositie, aangezien klanten geneigd zijn om producten en diensten van hoge kwaliteit te kiezen.

Implementatie van een kwaliteitssysteem

Om een kwaliteitssysteem te implementeren, moet een organisatie de volgende stappen volgen:

 1. Definieer de doelen van het kwaliteitssysteem: het is belangrijk om duidelijke doelen te stellen voor het kwaliteitssysteem, zodat het team weet wat er van hen wordt verwacht en hoe ze kunnen bijdragen aan het behalen van deze doelen.
 2. Maak een kwaliteitsbeleid: het kwaliteitsbeleid bevat de visie en missie van de organisatie op het gebied van kwaliteit, en het is bedoeld om leiding te geven aan het team en om ervoor te zorgen dat alle medewerkers op dezelfde manier naar kwaliteit streven.
 3. Stel processen op: het is belangrijk om duidelijke processen op te stellen voor alle belangrijke activiteiten in de organisatie, zodat iedereen weet wat er van hen wordt verwacht en hoe ze hun werk moeten uitvoeren.
 4. Train het team: het is belangrijk om het team te trainen in het gebruik van het kwaliteitssysteem, zodat ze weten hoe ze moeten werken volgens de processen en het kwaliteitsbeleid.
 5. Maak gebruik van meetinstrumenten: om te bepalen of het kwaliteitssysteem effectief is, is het belangrijk om meetinstrumenten te gebruiken, zoals klanttevredenheidsenquêtes of interne audits.
 6. Analyseer en verbeter continu: het is belangrijk om het kwaliteitssysteem continu te evalueren en te verbeteren, zodat het team kan blijven voldoen aan de behoeften en verwachtingen van de klanten en om de kwaliteit te verhogen.

Een kwaliteitssysteem is een gestructureerde manier van werken waarbij het management en de medewerkers van een organisatie samenwerken om ervoor te zorgen dat producten en diensten van hoge kwaliteit worden geleverd. De meest gerespecteerde en gebruikelijke norm voor kwaliteitssystemen is ISO 9001:2015. Er zijn verschillende voordelen verbonden aan het gebruik van een kwaliteitssysteem, zoals verbeterde klanttevredenheid, verhoogde efficiency, verminderde fouten, verminderd risico en verbeterde concurrentiepositie.